Μη αυτόματες λήψεις προϊόντων Goldeneye

Συσκευές

Ανόργανες χρωστικές

Brown 145 "Hazelnut" - LRD3145

Brown 175 "Dark Brown" - LRD3175

Black 270 "Black" - LRD3270

Red 325 "Fresh Rose" - LRD3325

Red 328 "Soft Red" - LRD3328

Red 340 "Terracotta" - LRD3340

Red 350 "Natural Lip" - LRD3350

Red 355 "Strawberry" - LRD3355

Beige 420 "Nordic Beige" - LRD3420

Beige 460 "Light Oriental" - LRD3460

Highlight 540 "Highlight Reflex" - LRD3540

Brown 625 - LRD3625-1

Brown 630 "Golden Brown" - LRD3630

Red 750 "Redmix" - LRD3750

Extrem Green 241 - LRD7241-1

Extrem Blue 256 - LRD7256-1

Extrem Red 360 - LRD7360-1

Extrem Yellow 706 - LRD7706-1

Extrem Orange 712 - LRD7712-1

Καλλυντικά

Οργανικές χρωστικές